Projekty konserwatorskie

ART-TU to pracownia, w której drugim głównym nurtem działalności jest praca na tkance zabytkowej. We współpracy z uprawnionymi konserwatorami zabytków projektujemy renowacje historycznych fasad, przebudowy, modernizacje i adaptacje do celów współczesnych, obiektów wpisanych na listę Konserwatora Zabytków.
Posiadamy niezbędną wiedzę, umiejętności, a także doświadczenie w zakresie projektowania architektury i detalu historycznego i robimy to z pasją i zaangażowaniem, nieustannie dokształcając się i doskonaląc warsztat.

 

Lista referencyjna:

 1. Konkurs na adaptację i rozbudowę budynku zabytkowego Młyna w Zgierzu na Dom Kultury - 1. miejsce.
 2. Remont kamienicy Eleonory i Ludwika Walusińskich przy ulicy Bednarskiej 25 w Warszawie - budynek w rejestrze, nr A-762, usytuowany na terenie zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta, w rejonie Traktu Królewskiego.
 3. Projekt adaptacji obiektu dawnej kotłowni na lokalne centrum kultury – Bunkier Kultury – na Muranowie w dzielnicy Śródmieście, Warszawa. Budynek znajduje się na terenie objętym opieką konserwatorską i jako taki wymagał uzgodnienia MWKZ.
 4. Projekt adaptacji zabytkowej kamienicy przy ulicy Foksal 11 w Warszawie na Kamienicę Artystyczną.
 5. Projekt budynku toalety miejskiej w Bartoszycach, w śródmieściu, w pobliżu Starego Miasta, na terenie chronionym konserwatorsko.
 6. Projekt remontu Szkoły Podstawowej w Mrągowie nr w rej. zab.: A-4403 na terenie pod ochroną konserwatorską
 7. Projekt remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie wpisanym do rejestru. Budynek w ewidencji zabytków; Słupecka 7, Warszawa.
 8. Projekt adaptacji parteru dawnego dworca kolejowego w Bartoszycach na obiekt służący instytucjom kultury wraz z rewitalizacją obiektu. Budynek dworca wolnostojący, usytuowany dawniej na Banhofplatz u zbiegu ulic Poststrasse i Banhofstrasse, obecnie na Placu Dworcowym u zbiegu ulic Hubalczyków i 11 Listopada.
 9. Projekt przebudowy budynku na terenie objętym opieką konserwatorską; budynek chroniony – zabytek nr w rej. zab.: A-534. Ulica Chopina 2a Mrągowo.
 10. Projekt adaptacji pomieszczeń oraz dostosowania dla osób niepełnosprawnych – Ratusz Mrągowo; Budynek Ratusza objęty jest ochroną konserwatorską – wpis do rejestru nr A-1087 z 06.08.1968 r. oraz wpis WKZ z dnia 20.09.1960r wpisujący założenie urbanistyczne Starego Miasta Mrągowa obejmujące obszar wyznaczony kwartałem ulic: Mazurska, 1 Maja, Jeziorna oraz Jezioro Czos wraz z zabytkową zabudową z XVIII-XIX wieku, do rejestru zabytków nieruchomych, a także archeologicznych decyzją z dnia 13.05.1992r.
 11. Projekt bud-wyk remontu budynku Lycee Francais Ambasady Francuskiej, w Warszawie, na terenie wpisanym do rejestru zabytków.Nr w rej. zab.: 942-A.
 12. Projekt wykonawczy terenu Lycee Francais, Ambasady Francuskiej w Warszawie, na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Nr w rej. zab.: 942-A.
 13. Budynek Warszawska 53 w Mrągowie -  wpisany do rejestru zabytków decyzją nr IZAR(JD)-4100/5-15/06 z dnia 18 września 2006, nr w rejestrze – A-4432.
 14. Projekt budynku kawiarni na ulicy Agrykola 1 w Warszawie. Teren Skweru Kisiela - objęty opieką konserwatorską.
 15. Projekt przebudowy Przedszkola Bajka w Mrągowie, obiekt chroniony wpisem do ewidencji.
 16. Projekt remontu i adaptacji na inne cele budynków Powązkowska 44 Krajewskiego 2 chronionych konserwatorsko, dla ZGN Żoliborz.
 17. Projekt studialny rewitalizacji Stajni na Ursynowie w rejonie ulic Stryjeńskich i Belgradzka - Folwark.
 18. Projekt kompleksowego remontu budynku wielorodzinnego Filtrowa 63, Warszawa-Ochota, Kolonia Staszica; teren pod ochroną konserwatorską.
 19. Projekt ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Bartoszycach.
 20. Projekt budowy domu jednorodzinnego na terenie chronionym konserwatorsko – obszar układu urbanistycznego Miasto Ogród – Nowe Włochy.
 21. Projekt koncepcji remontu budynku wielorodzinnego w strefie ochrony konserwatorskiej Tamka 40, Warszawa.
 22. Projekt studialny - adaptacja budynku dawnej Garbarni w Zduńskiej Woli na obiekt hotelowy.
 23. Warsztaty Charette - zagospodarowanie terenu powojskowego w Górze Kalwarii ze szczegółowym rozwiązaniem strefy ruchu uspokojonego - woonerf, na dawnych terenach wojskowych.
 24. Projekt adaptacji budynku postindustrialnego zlokalizowanego między ulicami Łódzką i Zieloną w Zduńskiej Woli, woj. łódzkie. Karta Ewidencyjna Zabytku nr 226. - tzw. Tasiemka.
 25. Projekt remontu małego mieszkania w kamienicy na Wilczej 25, Warszawa.
 26. Projekt remontu elewacji budynky z lat 50ych - Zgoda 9.
 27. Projekt koncepcyjny remontu, modernizacji elewacji budynku Złota 11.
 28. Konkurs na adaptacje i rozbudowę domu rodz. Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.
 29. Konkurs na projekt Ratusza -centrum kultury-  w Zduńskiej Woli - reaktywacja.
 30. Projekty przebudowy domów jednorodzinnych z lat 50ych (Zalesie Górne, Blizne Łaszczyńskiego, Chyliczki, W-wa Puławska, Kozienice i inne).
 31. Projekty wnętrz mieszkalnych w obiektach zabytkowych - Mokotów, Ochota, Żoliborz itd.
 32. Projekt adaptacji lokalu na cele medyczne - kamienica w Zduńskiej Woli.
 33. Wstępny projekt adaptacji kamienicy w centrum Zduńskiej Woli (w rejestrze zabytków nr 993/278/A) na Salę weselną z pokojami gościnnymi.
 34. Willa Morszyńska 27, Warszawa, Miasto - Ogród Sadyba
 35. Dom w ewidencji zabytków, Nieledwia, gm. Milówka