Budownictwo pasywne i energooszczędne

Pracownia ART-TU od zawsze projektowała "domy ciepłe".

W dobie kryzysu energetycznego, w okresie promowania zrównoważonego rozwoju, proponujemy zaostrzenie wymagań stawianych budynkowm projektowanym przez arttu-architektów: projektowanie obiektów energooszczednych, pasywnych, zeroenergetycznych.

Troszkę teorii:

Zgodnie z ideą budownictwa zrównoważonego obiekt budowlany powinien być zaprojektowany, wzniesiony a także użytkowany i rozebrany w sposób zgodny z wymaganiami zrównoważonego rozwoju.

Budynki zrównoważone można scharakteryzować czterema słowami:

  • zmniejszenie (ang. Reduce) – mniejsze zużycie materiałów budowlanych, zasobów naturalnych i energii do wzniesienia budynku,
  • ponowne użycie (ang. Reuse) – materiały konstrukcyjne są ponownie używane tam, gdzie jest to możliwe,
  • odzysk (ang. Recycle) – przy wznoszeniu budynku wykorzystywane są materiały z recyklingu, a budynek jest tak projektowany, aby materiały mogły być odzyskane,
  • odnawialność (ang. Renewable) – energia pochodzi z zasobów naturalnych i nośników odnawialnych, a komponenty budowlane są wykonane z surowców odnawialnych.

 

Alternatywą dla zużycia surowców kopalnych jest słoneczne budownictwo pasywne.

Dom pasywny [za wikipedią] – standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm (zapotrzebowanie energetyczne w budynkach pasywnych wynosi poniżej 15 kWh/(m²·rok), natomiast w zwykłych domach – może osiągać nawet 120 kWh/(m²·rok)) .

Budynki energoszczędne to budynki o zapotrzebowaniu energetycznym większym niz 15kWh/(m²·rok) ale mniejszym niż standardowy dom - promowane w przedziale 30-40kWh/(m²·rok).

Proponujemy proekologiczne rozwiązania Passivhaus Institut Darmstadt.

 

Dla zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat budownictwa pasywnego oraz energooszczędnego:

http://www.passipedia.org/basics/what_is_a_passive_house

http://passiv.de/en/index.php

przykłady budownictwa pasywnego